5. juli

Nedover

Bak oss lå den nordlige delen av vannskillet, foran oss rant alle elvene sørover. Utsynet var monumentalt, rekken av fjelltopper forsvant i horisonten på alle sider. Fjellsiden nedenfor var for bratt til at vi kunne se hele veien. Det var bare å begynne et sted og håpe på farbar vei helt ned. Nå skal det sies at sjansene var store for jevne hellinger, fordi kalksteinsberget her forvitret lett og dannet store partier med løsmasser som la seg i en pen hellingsvinkel. I brattsidene fikk også sola godt tak og satte fart på frostsprengningen. Det var derfor behagelig nedstigning der grusen både dempet og ga lengde til skrittene. I nordhellingen mot oss hang en bre som der naturen hadde malt med de flotteste linjer i overflaten.

 

Sheenjek River

Høyden svant mens vi tok oss nedover mot Sheenjek River. Den hadde sitt utspring i disse fjellene, og rant herfra sørover helt til den ble oppslukt av den mektige Yukon River sør for Brooks Range. Her oppe var den bare en samling bekker, og mot bunnen av dalen gikk et dypt elvegjel som bekken hadde gravd ut. På gresslettene ovenfor gikk en gulbrun bjørn og beitet Saxifraga. Vi satt og fulgte den i kikkertene en stund, før vi ble lei og gikk videre. Gjelet var fylt med grus i bunnen, så det gikk forholdsvis enkelt å følge nedover. Det så ut til å være et livlig sted i vårløsningen.

Frodig

Nede i hoveddalen rant Sheenjek litt mot sørøst, men vi fulgte likevel for å komme ned mot vestgående daler lenge nede. Her på sørsiden av vannskillet var det påtagelig mindre mygg, og vierkrattet sto mannshøyt i elvekanten. Det virket også mye grønnere enn den mer blågrå nordsiden. Forskjellen mellom den arktiske siden og barskogssiden av vannskillet var tydelig, selv om bare noen kilometer skilte stedene. Elva var beskjeden her oppe, men vi passet på å vasse over på riktig side snarest mulig. Ikke mange kilometer lenger nede hadde den vokst til en ordentlig elv med stor vannføring. Den var til vår skuffelse svulmet og grå her også, men sannsynligvis mer på grunn av nedbør enn breer.

 

 

 

Published by olafschjoll

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *