Jeg holder gjerne foredrag om turene mine. Innhold og lengde på foredraget blir tilpasset etter ønske. Jeg viser da mine beste bilder og forteller samtidig om turen, der selve fortellingen er det bærende elementet. Ofte svarer jeg på spørsmål underveis i foredraget. Min motivasjon for å holde foredrag er å kunne inspirere andre til å «følge drømmen». Dette tar jeg vanligvis opp i samtalen med publikum, og kommer gjerne med tips for å gjøre veien til drømmen kortere.

Om du er interessert i et foredrag fra Alaska, send en e-post til Olaf Schjøll